Mindreårig?
Dersom du er under 18 år må du ha formynders tillatelse for å kunne bestille varer fra
Selbu DataSats ans (Webshop spesialsok.no).

Uavhentede varer
Hvis du har bestilt en vare av oss og ikke henter den ut hos Posten, vil du bli debitert for returfrakt. Å ikke hente ut forsendelsen betraktes ikke som utnyttelse av angreretten.

Endring av ordre
Du har mulighet til å endre ordren kostnadsfritt fram til at leveransen er blitt pakket. 
Endring kan skje pr mobil 926 03 856 eller pr e-post: kundekontakt@spesialsok.no

Feil ved levering, transportskader
Når du henter ut pakken på utleveringsstedet skal den sjekkes for eventuelle skader. Synlige skader på pakken skal umiddelbart meldes til utleveringstedet. Transportskade skal altså meldes til Posten på utleveringsstedet og ved utleveringstilfellet. Skjulte transportskader meldes til Posten innen 7 dager. Skulle noe annet være feil ved forsendelsen, som f.eks feil vare eller feil antall, kontakt oss omgående på mobil 926 03 856.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Selbu DataSats ans (Webshop spesialsok.no) melding om at du vil påberope deg mangelen. Fristen kan aldri være lengere enn 2 måneder fra det tidspunkt du oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Melding til webshop spesialsok.no eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).

Falske bestillinger
Vi politianmelder alle falske bestillinger og bestillinger foretatt med stjålne kortnumre.
I slike tilfeller gjør vi alt vi kan for å hjelpe politiets utredningsarbeid.

Returer
Kontakt oss alltid før du returnerer noen varer til oss. Ved retur, betales returfrakten av kunden. Om varen er feilbehandlet av oss, står vi selvsagt for fraktkostnaden. Vi løser ikke ut returer som blir sendt til oss mot oppkrav.

Selbu DataSats ans (Webshop spesialsok.no) sin adresse er:
Selbu DataSats ans
Nordlia 9
7580 Selbu

Mobil 926 03 856
E-post: kundekontakt@spesialsok.no

Eventuell tvist
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.