Angrerett
Du har som privatperson rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder i 14 dager fra den dagen du mottok varen eller en vesentlig del av den. Varen skal returneres i uforandret tilstand. Kjøpet skal bekreftes med kvittering eller faktura. Kontakt oss innen du sender tilbake varen, så hjelper vi deg.

I henhold til Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000 kan kunden gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen er overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Du kan få tilsendt angrerettskjema via e-post ved å sende en e-post til kundekontakt@spesialsok.no. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker betale, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen. (Jf Angrerettloven § 15, første ledd)

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp og kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet på vegne av næringsvirksomhet (§6, punkt e)

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller mangel på omsorg fra forbrukerens side. (§12 punkt a)

Dersom du vil benytte angreretten anbefales du å kontakte 
Selbu DataSats ans (nettbutikken spesialsok.no) 
pr. e-post: kundekontakt@spesialsok.no eller 
på mobil 926 03 856 og oppgi ordrenummer for å få tilsendt en fraktseddel for retur av varen. 
Vi løser ikke ut returer som blir sendt til oss mot oppkrav.

LINK til skjema for angrerett