Personvern

Selbu DataSats ans er ansvarlig for behandlingen av de personopplysninger du som kunde gir til oss. Personopplysninger, som f.eks. navn, adresse, e-postadresse, og mobilnr, kommer kun til å brukes for å administrere, opprettholde og utvikle vårt kundeforhold - samt for å markedsføre våre andre produkter til deg.

Innsamlede opplysninger deles aldri med 3. part og benyttes kun som nødvendig informasjon relatert til dine kjøp i vår webshop.

Vi forplikter oss dermed til å håndtere disse opplysningene konfidensielt og i samsvar med personopplysningsloven.

Du kan kontakte oss dersom du vil endre noen av opplysningene, bli fjernet fra registeret eller hvis du ikke vil at de skal brukes til markedsføring.